Lion King

[וידאו] שלב 8 - איך עוברים את המבוי הסתום באמצע השלב?

ש: בשלב השמיני, כאשר ממשיכים ימינה כל הזמן, מגיעים בסופו של דבר למבוי סתום שממנו ניתן לראות את ההמשך למטה חסום באבנים על הרצפה. איך ממשיכים משם?

ת: יש לתת כמה סטירות לאבנים המחודדות התלויות על התקרה. אחרי כמה מכות הן תנשורנה (זהירות! שלא תיפולנה על סימבה, הן תהרוגנה אותו). לאחר מכן, צריך לבחור בין שתי אפשרויות: פסילה נוספת או Save Point. בחירה קשה...

 

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים