Lion King

כיצד מטילים אויבים כשסימבה בוגר?

ת: החל מהשלב השביעי, סימבה בוגר ויש לו יכולות חדשות, ביניהן היכולת לתפוס ולהשליך אויבים בגודלו (צ'יטות, צבועים ואת סקאר).
לחיצה על מקש הסטירה (Alt בברירת מחדל) + קפיצה (רווח) מובילה למהלך "סטירה כפולה", אותו ניתן לבצע במקש אחד (Shift שמאלי). בצירוף זה גם מבצעים את מהלך ההטלה.
ניתן לבצע הטלה אך ורק כאשר האויב (צ'יטה, צבוע וכו') "עייף", שזה קורה לרוב לאחר שהוא סופג או מנסה לתת כמה מכות, או כאשר שואגים עליו. כאשר האויב "עייף" הוא מוציא לשון ומתנשף (עם הצבועים זה יותר "טריקי", מכוון שכך הם נראים תמיד ולא ניתן להבדיל מתי הם "עייפים באמת"...). יש להיות צמוד אל האויב ה"עייף" ולבצע את הצירוף הנ"ל על-מנת לבצע את ההטלה. ההטלה היא המכה הכי חזקה שניתן לבצע.

(-) goro + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים