Lion King

מה עושים בשלבי הבונוס של "Bug Hunt"?

ש: בסוף השלב השני (גם בשישי ובשביעי), יש שלבי בונוס שונים בשם "Bug Hunt", בהם טימון רץ על העצים ואוסף חרקים צבעוניים, וכשסיימנו לאסוף את כל החרקים ה"טובים" - דבר אינו קורה! השלב לא מסתיים מעצמו, ואפשר רק להיפסל בכוונה, ולא נראה שהרווחנו שום דבר.
מה המטרה של השלבים האלו?!

ת: כנראה שאתם משחקים בגרסת ה-DOS. בגרסה המקורית למערכת ה-SNES, לשלבי ה-Bug Hunt מצורף שעון בספירה לאחור בצד אחד, ובצד השני מונה של כמה חרקים אספתם. לאחר איסוף עשרה חרקים מקבלים פסילה, ולאחר עשרה חרקים נוספים מקבלים Continue (סמל של שמש). שוב לאחר עשרה חרקים נוספים תקבלו פסילה, וחוזר חלילה, עד שיגמר הזמן והבונוס יפסק מעצמו (אלא אם תיפסלו קודם על ידי חרק "רע").

בגרסת ה-DOS, אין שום דבר שצובר את מה שאתם אוספים ומתגמל אתכם בהתאם, כנראה שוב בגלל המרה לא מוצלחת מגרסת ה-SNES, כך ששלבי הבונוס האלו נותרים חסרי משמעות (בדומה לחרקים המרחיבים את מד השאגה והכח), למרבה הצער.

 

דוגמה לשלב "Bug Hunt 3" בגרסת ה-DOS, כאמור, ללא שום תכלית:

דוגמה לשלב "Bug Hunt 3" בגרסת ה-SNES, שם ניתן לראות שהוא זוכה בפרסים במהלך המשחק:

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים