Lion King

[וידאו] שלב 2 - איך עוברים את האיים עם הקופים?

ש: בשלב השני יש מספר איים עם קופים - אחד בתחילת השלב ושניים בסופו. מה צריך לעשות כדי לעבור אותם?

ת: התשובה מתחלקת לשתיים: פתרון שיעבוד רק בגירסת הרום (מכיוון שבגירסת ה-PC שנמצאת באתר יש בעיה שלא ניתן לפתרה בקלות) ופתרון שיעבוד גם בגירסת ה-PC.

הפתרון לגירסת הרום:
באי הראשון של הקופים (בתחילת השלב) יש שני קופים ורודים, ויש לשאוג על שניהם רק פעם אחת:קופצים על הקרנף ומגיעים, בסופו של דבר, לאי השני עם הקופים (בסוף השלב). קודם כל יש לקפוץ על הקרנף ולאחר מכן יש לשאוג על הקוף הורוד התחתון בעץ:לאחר קפיצה על הקרנף הראשון באי, מגיעים לאי שלישי בו יש לשאוג על הקוף הורוד היחיד באי:חוזרים לאי השני, דרך הקרשים הצפים, וקופצים שוב על אותו קרנף. כעת תגיעו לקוף העליון בעץ. יש לשאוג עליו:כעת כל מה שנותר לעשות הוא לשאוג על הקוף התחתון בעץ ולקפוץ על הקרנף...

הפתרון לשתי הגירסאות (ROM+PC):
ההתחלה היא כמו בגירסת הרום, וכאשר מגיעים לסוף השלב השני (אחרי הקטע עם היען השניה) ונתקלים בשני האיים המלאים בקופים, ושביניהם שורה של בולי עץ דרכה ניתן לעבור מאחד לשני, יש לבצע את הפעולות הבאות:
באי הראשון (השמאלי) יש לשאוג על הקוף הורוד התחתון, ולקפוץ על הקרנף שמאלי. הקופים יעבירו את סימבה לאי השני, שם הוא ינחת ישר ליד הקוף הורוד היחיד באי השני. על סימבה לשאוג עליו (יש לוודא שהוא באמת משנה כיוון), לרדת מהעץ ולחזור לאי הראשון דרך שורת בולי העץ. כעת, עליו לקפוץ שוב על הקרנף השמאלי, הקופים יעבירו אותו לאי השני, ומשם בחזרה לראשון, שם הוא ינחת קרוב לצמרת העץ, ליד הקוף הורוד העליון. סימבה צריך לקפוץ אליו ולשאוג עליו. אח"כ, עליו לרדת למטה ולשאוג פעם נוספת על הקוף התחתון. לבסוף, סימבה צריך לקפוץ שוב על הקרנף השמאלי, והקופים כבר יובילו אותו לסוף השלב.

(-) Gabriel + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים