Lion King

[וידאו] שלב 9 - איך עוברים את מבוך הצבועים והשערים?

ש: אחרי שעוברים את השלב עם הרי הגעש, מגיעים לשלב של "חזרתו של סימבה" - זה עם הצבועים והשערים. איך עוברים אותו?

ת: כדי להיכנס אל השערים בכל מסך יש להרוג את כל הצבועים במסכים השונים. בכל מסך רק שער אחד מוביל אל המסך הבא בדרך לסוף השלב. שער שגוי מוביל למסך שאינו חלק מהדרך הישירה לסוף או שהוא מוביל למסך מוקדם יותר.
(הצבועים מתחדשים בכל מסך שחוזרים אליו, אבל החרקים המרפאים לא. זה הגורם המקשה ביותר בתעיה במבוך.)
השלבים ממוספרים ע"פ המסכים.

1. השער הימני ביותר (השלישי)
2. שער בודד מימין (צבוע בדרך)
3. שער בודד מימין (שני צבועים בדרך)
4. שער בודד למעלה (הזהרו מהצבוע התחתון, לא ליפול מטה אל הקוצים!)
5. השער הימני ביותר מבין השערים התחתונים (שני צבועים למטה)
6. שער בודד משמאל (שני צבועים)
7. השער השמאלי מבין השניים שלמעלה (שני צבועים)
8. מסך אחרון - אחרי הריגת שני הצבועים השלב יסתיים מעצמו.

חיים נוספים ניתן למצוא:
- אחרי השער השמאלי ביותר (הראשון) במסך הראשון (ההתחלה)
- אחרי השער האמצעי (השני) במסך הראשון (ההתחלה), יש לבחור בשער העליון
- במסך 5 בפיתרון, בחרו בשער השמאלי מבין השערים התחתונים (השני משמאל) [כדאי לחזור לשער ממנו יצאתם כדי לחזור למסך הקודם ולהמשיך בדרך]

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים