Lion King

שלב 7 - מה עושים עם האבנים העגולות הגדולות?

ש: בתחילת השלב השביעי, כשסימבה הופך להיות בוגר, ישנן אבנים גדולות שתפוסות במעין חבלים צמחיים. מה עושים איתן?

ת: יש לשחרר את האבנים. כדי לשחרר אותן, צריך לתת סטירה תוך קפיצה מעליהן, ואז הן משתחררות. זהירות! הן מתחילות להתגלגל..

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים