Lion King

מה משמעות החרקים שאינם נותנים כח או בונוס?

ש: בגרסת ה-DOS יש בשלב הראשון שלושה חרקים מוזרים שהם לא ממלאים את מד הכח של סימבה כמו השאר, וגם כשלוקחים אותם סימבה אומר "Cool!" ולא נשמע הצליל הרגיל כשלוקחים חרקים רגילים.

Power-Bug

בשביל מה הם?

ת: רבים יודעים שיש קשר בינם לבין הבונוס של סוף השלב, אך למעשה רק החרק האמצעי (האדום-כחול) מביא לשלב הבונוס בסוף השלב.

למרבה הצער, שני החרקים הנותרים הם חסרי משמעות בגרסת ה-DOS. בגרסה המקורית (למערכת ה-SNES), סימבה מתחיל את המשחק עם מחצית ממד הכח ומד השאגה העומדים לרשותו. החרק האדום מרחיב את מד הכח (כשלוקחים אותו ניתן לראות שהוא מרחף לפינה הימנית-עליונה של המסך - למעשה לעבר מד הכח), והחרק הכחול (גם הוא מרחף לפינה השמאלית-עליונה) מרחיב את מד השאגה.
בגרסת ה-DOS מתחילים עם מדי כח ושאגה רחבים יותר, אבל הם נשארים קבועים לאורך כל המשחק, וכנראה שהחרקים הושארו בטעות כשהמשחק הומר לגרסת ה-DOS.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים