Lion King

[וידאו] שלב 8 - איך עוברים את הסוף עם ארבעת הרי הגעש?

ש: אחרי שסימבה נהיה מבוגר, יש קטע עם מסך אש, ואחריו קטע שבו סימבה שט על מעין רפסודה. לאחר מספר רגעים מגיעים לתמונה של אריה (שמאפשרת לשמור את המשחק) ומיד אחר כך סימבה נופל למעין בור עם ארבעה הרי געש. הרי הגעש פועלים לפי הסדר ואחרי כל התפרצות נופלים סלעים מהתקרה. האזור חסום מכל הצדדים ואי-אפשר לצאת. איך עוברים את הקטע הזה?

ת: המשימה היא פשוט לשרוד עד שהאבנים מפסיקות ליפול. אם תעלו על האבן האחרונה שנושרת מהתקרה על הוולקאן, היא תעוף לשלב הבא.
טיפ: עימדו על המקום ממנו יוצאת הלבה (הר הגעש הקטן) עד שכל האבנים יפלו. אחר כך לכו להר הגעש השני וחכו עד שהאבנים יפלו. כנ"ל לאחרים.

(-) Radioactive Grandpa + טראנקס נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים