ריימן יוצר

Rayman Designer

error in installation file (ubi.ini)

כדי לבטלה הפעילו את הקובץ mappath.bat שבאותה התיקייה (יש צורך לעשות זאת רק פעם אחת).

הערה: אם מילאתם אחר כל ההוראות ולאחר הפעלת mapper לא קורה כלום, או שאחרי בחירת עולם לא קורה כלום, העבירו את התיקייה לנתיב אשר לא מכיל רווחים או אותיות בעברית, אם אתם לא מבינים מה זה אומר, פשוט העבירו את התיקייה RDesign לשורש כונן C. לאחר מכן יש להפעיל את הקובץ mappath.bat שוב לפני הפעלת המשחק.

ותודה לרז על העזרה עם קובץ האצווה!
[Gordi, 19.06.2014]הוספת הקישור לסקירה[/Gordi]

למידע נוסף על המשחק ולשאלות ספציפיות בנוגע אליו, אנא פנו לשרשור בפורום.

זהו משחק מתוך "קטגוריית שיתוף הקבצים" של "מסע אל העבר" (מה זה אומר?). קטגוריית שיתוף הקבצים כוללת משחקים אשר הועלו על ידי חברי הקהילה. הדפים שמכילים את המידע ואת פרטי ההורדה אודות המשחקים של קטגוריה זו לקוחים למעשה מתוך הודעות שונות בפורום "מסע אל העבר", ולכן הם אינם בעלי סגנון אחיד או תבנית אחידה. בנוסף, בניגוד למשחקים בקטגוריות אחרות, חלק מהמשחקים בקטגוריה זו מאוחסנים על גבי שרתים חינמיים, ולכן אין האתר אחראי לזמינותם או לתוכנם.
על מנת לקבל סיוע בהורדת / בהפעלת המשחקים, יש לפנות לשרשור המתאים כפי שמצויין בסוף כל דף.

(-) Og

  מסע אל העבר
תפריט