משחקים ישנים » משחקים חינוכיים:

שם שם בעברית חברה שנה
» Grammar: 4th-8th Grade תחביר ד'-ח' א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» Grammar: 6th-11th Grade (2) הדקדוק האנגלי לכיתות ו'-י"א (2) א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» Guess It נחש אותה מטח 1991
» Hidden and Visible נסתר וגלוי קומפיוטרס: מערכות הדרכה ממוחשבות בע"מ 1995
» Home World אשנב לעולם: עולם הבית תקוע מחשבים בע"מ 1993
» Homeland Quiz חידון מולדת א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» Human Body גוף האדם א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» In Season מה בעונה? מטח 1992
» Israeli Atlas מדריך אטלס ישראל תקוע מחשבים בע"מ 1992
» Journey into the Human Body מסע בגוף האדם בסט טכנולוגיות חינוכיות 0
» Just Grandma and Me רק סבתא ואני Living Books 1992
» King's Rule חוק המלך Sunburst Communications 1990
» Know Math דע חשבון תקוע מחשבים בע"מ 0
» Know your Country חידון ישראל: דע את ארצך תקוע מחשבים בע"מ 1990
» Knowledge Adventure אנציקלומדיה Knowledge Adventure 1994
» Ktanim Ktanim קטנים קטנים רומ-טק 1994
» Language and Reading Comprehension לשון והבנת הנקרא א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» Lashonit לשונית א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» Lashonit 2 לשונית 2 א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
» Learning Chess לימוד שחמט א.ד.מ מחשבים בע"מ 1985
משחק מתוך "פינת שיתוף הקבצים" של האתר.

  מסע אל העבר
תפריט