מונופול

Monopoly

ציטוט:
משחק מונופול בעברית.תמונות (לחצו להגדלה):הורדה
להורדת המשחק לחצו כאן.

הוראות הפעלה לחלונות XP ומעלה
פרסו את המשחק בעזרת הוראות הפריסה שבאתר.
ניתן להפעיל את המשחק באמצעות חלונות 3.11: הריצו את Install.exe ואז הפעילו את Monopol.exe.
תוכלו להעזר בחבילת חלונות 3.11 או בחבילת חלונות 3.11 להפעלה מהירה.

המשחק כולל הוראות בעברית בקובץ Monopol.hlp, הקובץ לא נפתח כשורה בחלונות 3.11 אך נפתח בגרסאות מאוחרות יותר של חלונות.
לנוחיותכם, תוכן הקובץ הוא כדלהלן:

משחק המונופול.

מטרת המשחק: להפוך לשחקן העשיר ביותר ע"י קנייה, השכרה ומכירת רכוש.

כלי המשחק: לוח משחק, 2 קוביות, חיילי משחק או אסימונים, 32 בתים ו12- מלונות. כרטיסי "סיכוי", כרטיסי "תיבת ענייני ציבור". כרטיסי רכוש וכסף משחק.

הכנות למשחק: בחר "חדש" מהתפריט.
הכנס עד 6 שמות של שחקנים. כל שחקן יכול לההפך למחשב כאשר מדליקים את התיבה המתאימה לו. אם תרצה, תוכל גם לשנות את כמות הכסף ההתחלתית שמקבל כל שחקן. בתום מילוי המידע עלהשחקנים, בחר "אישור" והתחל במשחק.

הבנק: חוץ מכסף המשחק, הבנק אחראי גם על כרטיסי הרכוש, ועל הבתים ובתי המלון שטרם נקנו ע"י השחקנים. הבנק משלם משכורות ובונוסים. הוא מוכר רכוש במכירות פומביות ומחלק את כרטיסיהרכוש. הוא מוכר את הבתים ובתי המלון לשחקנים, וכמו כן, מלווה להם כסף ע"י משכנתאות.
הבנק אוסף את כספי המסים, הקנסות, ההלוואות והקרנות של השחקנים, וכן אוסף את הכספים של מכירת וקניית הרכוש.

המשחק: המחשב מחליט באופן אקראי מי פותח את המשחק, ומאיר את הסמל של אותו שחקן . לחיצה עם העכבר על הקוביות במרכז הלוח מגלגלת אותן ומזיזה את החייל של אותו שחקן. לא ניתן להעבירתור כל עוד אחד השחקנים מצוי במצב של משיכת יתר. על השחקן עם הבעיה להשיג כסף ע"י מכירה ומשכון, או להכריז על פשיטת רגל.

מהלך המשחק: השחקן יכול לקנות את הנכס המצוין במשבצת בה עצר, או במידה והוא מחויב, לשלם דמי שכירות, מסים, לקחת כרטיס "תיבת ענייני ציבור" או "סיכוי", ללכת לכלא וכו'.
במידה והשחקן זרק "דבל" (זוג) הוא הולך כרגיל, אך הוא זכאי לתור נוסף. אם שחקן זורק "דבל" 3 פעמים ברציפות, הוא נשלח לכלא.

"צא": בכל פעם ששחקן עובר במשבצת זו, או לחילופין נעצר בה, הוא זכאי לקבל 200¤ מהבנק. סכום זה משולם רק פעם אחת בכל סיבוב.

קניית נכסים: כאשר השחקן נעצר על רכוש שהוא לא קנוי, הבנק מוכר את הרכוש במחיר המצוין בכרטיס המידע של הנכס המסוים. הקונה משלם לבנק את הסכום ומקבל כרטיס רכוש. הנכס מיוצג כעת עלמצג הרכוש של השחקן בצד ימין של המסך. במידה והשחקן לא מעונין לקנות את הנכס, הבנק מנהל מכירה פומבית. כל שחקן יכול להשתתף במכירה הפומבית, כולל השחקן שסרב לקנות את הנכס.


דמי שכירות: כאשר שחקן נעצר על משבצת שהיא קנויה ע"י שחקן אחר, בעל הנכס מקבל דמי שכירות, לפי מה שמצוין על כרטיס הרכוש.
אם הנכס ממושכן, לא תתבצע גביית דמי שכירות. כאשר הנכס ממושכן, כרטיס הרכוש יופיע דהוי במצג הרכוש של השחקן.
מומלץ להחזיק סדרות של כרטיסי הרכוש, מונופול, (לדוגמה, אילת וים המלח; צפת, עכו ונהריה) מכיון שבעל הנכסים יכול לגבות דמי שכירות כפולים לכל המקומות בעלי אותו צבע, בהנחה והם לאממושכנים. כמו כן, מומלץ לבנות מלונות ובתים על הנכסים מכיון שזה מעלה את דמי השכירות.

כרטיסי "סיכוי" ו"תיבת ענייני ציבור": כאשר החייל נעצר על משבצת זו, המחשב מגיש לשחקן את הכרטיס המתאים ומבצע את ההוראה הכתובה עליו. שמור את כרטיס החנינה בצד עד אשר תוכללהשתמש בו. אם שחקן בוחר לא להשתמש בו, הוא יכול למכרו לשחקן אחר בכל סכום שהוא המקובל על שניהם.

מס הכנסה: כאשר החייל נעצר על משבצת זו ישנן שתי אפשרויות: א. אפשר להעריך את ערך הנכסים ב200-¤ ולשלם זאת לבנק. ב. לשלם 10% מערך הרכוש הכולל לבנק. הסכום הכולל הוא כל הכסףהמזומן, כל הנכסים הממושכנים והלא-ממושכנים. יש להחליט על אופן הפעולה לפני שמסכמים את סך כל הרכוש.

הכלא: ישנם 3 מצבים בהם שחקן מגיע לכלא. א: כאשר החייל נעצר על משבצת בה כתוב "לך לכלא". ב: כאשר שחקן מוציא כרטיס המורה עליו ללכת לכלא. ג: כאשר זורקים "דבל" שלוש פעמים ברציפות.
כששחקן נשלח לכלא הוא לא מקבל את ה200-¤ שמגיעים לו אם הוא עובר ב"צא". לא משנה היכן החייל נמצא, הוא הולך ישר לכלא. אם השחקן אינו נשלח לכלא, והחייל נעצר על משבצת הכלא, הוא מוגדר"מבקר בכלא" והוא ממשיך במשחק כרגיל. יוצאים מהכלא במקרים הבאים: א. אם השחקן שנמצא בכלא הצליח לזרוק "דבל" באחד מהתורות הבאים שלו. אם כן, הוא מתקדם לפי מה שהקוביות מראות, אךהוא אינו זכאי לתור נוסף. ב. אם ברשות השחקן שנמצא בכלא כרטיס "החנינה". ג. קניית כרטיס "החנינה" מאחד השחקנים האחרים. ד. תשלום של 50¤ לפני שזורקים את הקוביות באחד התורות הבאים.

לכל שחקן הנמצא בכלא יש רק 3 נסיונות לזרוק "דבל". בניסיון הרביעי יש לשלם את הקנס, או לחילופין להשתמש בכרטיס "החנינה".
למרות שהשחקן בכלא, הוא עדיין יכול לקנות ולמכור נכסים, לקנות ולמכור מלונות ובתים ולגבות דמי שכירות.

חנייה (ללא תשלום): שחקן שחיילו נעצר על משבצת זו לא מקבל כסף, רכוש או פרס מאיזשהו סוג. זהו רק מקום "לחנייה ומנוחה".

בתים: כאשר יש ברשותו של שחקן כל הנכסים מאותה סדרה, הוא רשאי לקנות בתים מהבנק ולבנות אותם על כל נכסיו באופן הבא: את הבית הראשון אפשר לבנות על כל נכס שהוא. את הבתים הבאים ישלבנות על נכסים שלא נבנו עליהם מלונות או בתים כלשהם. מחיר כל בית הוא לפי מה שמצוין ב"כרטיס הרכוש". בעל הנכס עדיין גובה דמי שכירות כפולים עבור נכסים לא משופרים, אם הוא השלים אתקניית כל הסדרה. יש לבנות את הבתים בצורה שווה על כל הנכסים, אך לא יותר מ4- בתים לכל נכס. כמו כן, יש למכור את הבתים בצורה שווה.

מלונות: כאשר לשחקן יש 4 בתים על כל נכס שהוא, והוא רכש את כל הסדרה שלו, הוא זכאי לרכוש מלונות ולהקימם על נכסיו. השחקן מחזיר את 4 בתיו לבנק ובונה שם מלון ומשלם לבנק לפי מה שכתוב"בכרטיס הרכוש". מותר לבנות רק מלון אחד על כל נכס.

מחסור בבנינים: כאשר אין לבנק עוד בתים למכור, השחקנים שרוצים לבנות בתים על נכסיהם צריכים לחכות ששחקן כלשהו יחזיר את בתיו לבנק.

מכירת נכסים: נכסים לא בנויים, תחנות אוטובוס ושאר שירותים ציבוריים (אך לא בנינים) יכולים להמכר לכל שחקן שהוא, בכל מחיר שהוא ששני השחקנים מסכימים עליו. אבל, שום נכס לא יכול להמכרלשחקן אחר אם הבנינים בנויים על הנכס. בנינים אלו צריכים להמכר בתחילה לבנק לפני שתתאפשר מכירת הנכס. הבנינים נמכרים לבנק בחצי המחיר שבו הם נקנו.

משכנתאות: ניתן למשכן נכסים לבנק בכל זמן שהוא. לפני שממשכנים נכס, יש למכור את כל הבנינים שבנויים עליו. סכום המשכנתא הוא לפי מה שמצוין ב"כרטיס הרכוש". אם הנכס ממושכן, לא מתבצעתגביית דמי שכירות. כדי להשתחרר מהמשכנתא, על השחקן לשלם לבנק את סכום המשכנתא בתוספת 10% ריבית. אפשר למכור את הרכוש הממושכן לשחקנים אחרים בכל סכום שהוא. בעל הבית החדש יכוללהשתחרר מהמשכנתא ע"י שילומה ושילום הריבית.

פשיטת רגל: השחקן מוכרז כפושט רגל אם אין ביכולתו לבטל את משיכת היתר שלו לפני המעבר לתור הבא. במקרה כזה, על השחקן לבחור "פשוט רגל" בתפריט השחקן. אז כל הרכוש שנשאר עובר לרשותהבנק, והשחקן נדרש לפרוש מהמשחק ומוכרז כמפסיד. השחקן האחרון שנשאר במשחק, הוא המנצח.תודה רבה לתורם האלמוני על המשחק!

למידע נוסף על המשחק ולשאלות ספציפיות בנוגע אליו, אנא פנו לשרשור בפורום.

זהו משחק מתוך "קטגוריית שיתוף הקבצים" של "מסע אל העבר" (מה זה אומר?). קטגוריית שיתוף הקבצים כוללת משחקים אשר הועלו על ידי חברי הקהילה. הדפים שמכילים את המידע ואת פרטי ההורדה אודות המשחקים של קטגוריה זו לקוחים למעשה מתוך הודעות שונות בפורום "מסע אל העבר", ולכן הם אינם בעלי סגנון אחיד או תבנית אחידה. בנוסף, בניגוד למשחקים בקטגוריות אחרות, חלק מהמשחקים בקטגוריה זו מאוחסנים על גבי שרתים חינמיים, ולכן אין האתר אחראי לזמינותם או לתוכנם.
על מנת לקבל סיוע בהורדת / בהפעלת המשחקים, יש לפנות לשרשור המתאים כפי שמצויין בסוף כל דף.

(-) Gordi

  מסע אל העבר
תפריט