Rayman

יש צ'יט או טריק לשחרור כל הכלובים בצורה יעילה כלשהי?

ש: האם קיים צ'יט לשחרור כל הכלובים? איזשהו קיצור דרך? טריק שיעזור לי למצוא אותם? דרך לעקוף אותם ולהמשיך לארמון הממתקים - Candy Chateau? משהו??
בבקשה! אני מת לסיים ת'משחק הזה כבר!

ת: לא! לא קיים שום צ'יט הקשור לכלובים, ולא שום קיצור דרך בעניין. אין ברירה - כדי לסיים את המשחק תאלצו למצוא כלוב-כלוב, עד האחרון שבהם.

מה שכן, תוכלו להיעזר בטיפים למציאת הסודות במשחק.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים