Rayman

[וידאו] הבסת Mr. Sax הסקסופון

ש: איך מביסים את Mr. Sax הסקסופון, הבוס של העולם Band Land?

ת: Mr. Sax חסין מפני אגרופיו של ריימן, אך כש-Mr. Sax יורה תווים שחורים, יש לחבוט בהם עם האגרוף כך שיושלכו חזרה לכיוונו. כשהם יפגעו בו ייגרם לו נזק.

 

טיפ: עוד לפני זירת הקרב הרשמית בינו לריימן באולם התזמורת, במרדף, ניתן לפגוע בו באמצעות התווים השחורים שהוא משליך עליו ואלו המוצבים במסלול. ככל שהוא ייפגע יותר, כך הוא יתחיל את הקרב הרשמי חלש יותר באותו חסרון כוחות. אותו חסרון בו הוא מתחיל את הקרב הרשמי יישמר גם במקרה שריימן ייפסל!

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים