Rayman

שלב 3: הכלוב של Bongo Hills

ש: כיצד מגיעים לכלוב היחיד בשלב הזה?

ת: אל הכלוב הזה יש להגיע מלמעלה. בדיוק מהכיוון אליו מצביע החץ מעל הצלם.
הטריק הוא שצריך לעשות זאת כשריימן נמצא על הכדור הירוק שעף למעלה. ברגע שמגיעים לפלטפורמה של הצלם - אסור לרדת ממנו, אלא לכוון מהר את הכדור ימינה - לשבור חזק, כדי לעקוף את כל הקוצים למטה, ואחר כך להמשיך  למעלה ולקפוץ בין שני הקוצים שלמעלה, להיכן שהחץ מכוון. ברגע שהמהלך הזה יצליח (לא פשוט), ניתן להמשיך  בזחילה ולהגיע אל הכלוב.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים