Rayman

[וידאו] הבסת Space Mama - המפגש הראשון

ש: איך מביסים את הפיראטים ו-Space Mama הויקינגית במפגש הראשון, בסוף Eraser Plains, החלק הראשון של העולם Picture City?

ת: הדרך היעילה ביותר לחיסול הפיראט הראשון היא היצמדות אליו ולפגוע בו עם האגרוף ללא הרף.
לאחר מכן יש לפגוע פעמיים בעמדה בראש התורן בה נמצא הפיראט השני, ולהתחמק מיד מהפצצות לאחר כל פגיעה. בפגיעה השלישית הוא ירד מהתורן.
הדרך היעילה ביותר לחיסול הפיראט השני היא פגיעה בו ממרחק של כשני צעדים (קרוב מדי יאפשר לו לבעוט בריימן, ורחוק מדי יהיה בטווח הפצצות שהוא ישליך עליו).
לאחר מכן תצא Space Mama בגרסה הויקינגית מהסירה. ההתקפות שלה הן השלכת חרבות. יש לחמוק מהחרבות, וכשאלו ננעצות בקרקע, יש לקפוץ על הידיות המשמשות כמקפצה ולפגוע הישר בראשה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים