Rayman

שלב 2: הכלוב הימני ב-Crystal Palace

ש: כיצד ניתן להגיע לכלוב הימני ביותר בCrystal Palace?

ת: לפני שמגיעים לאזור הכלוב, יש לקפוץ מהפלטפורמה הכי שמאלית והכי גבוהה לפניו (העיגול הירוק) הכי שמאלה ורחוק שאפשר. אתם תגיעו לפטפורמה רחוקה שסומנה על המפה בעיגול הכחול. משם יש להמשיך שמאלה, וכשתגיעו לקצה יופיע ענן, שיוכל לקחת אתכם בחזרה למקום ממנו קפצתם. ברגע שתעלו עליו יופיע ענן נוסף באותו אזור, גבוה יותר, שיקח אתכם עד לכלוב הנחשק.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים