Rayman

[וידאו] הבסת Space Mama - המפגש האחרון

ש: איך מביסים את Space Mama בחלל, בסוף העולם Picture City?

ת: ראשית, מדובר בבחורה קשוחה ביותר. ה"בוס" הקשה ביותר (מבין העולמות הרגילים). מומלץ מאד להגיע אליה עם חמש נקודות כח מלאות.
יש לפגוע תמיד ב-Space Mama בראשה כדי להוריד לה כח. בתחילת הקרב כשהיא יוצאת ממכונת הכביסה, היא תתקדם לעברכם עד שתפגעו בה שלש פעמים, כך שרב מאד הסיכוי לפגיעה. כדי לבלום אותה, יש לפגוע בה כמה שיותר מהר לפני שהיא מתקדמת, ומומלץ לנסות לפגוע בה מאחורי הראש (כשהאגרוף חוזר לריימן) - פגיעה כזו תחזיר אותה צעד אחורה.
לאחר מכן תיש??מע תמיד רוח לפני שהיא תנחת מלמעלה - ישר למקום בו ריימן נמצא. מיד עם הישמע הצליל, יש לזוז לאחד הצדדים.
הקרב יימשך עם התקפות יריות (בהן ניתן לפגוע בה), וסדרת מכשולי סירי לחץ מתפוצצים שיש לחמוק מהם.
כשיוותרו ל-Space Mama כוחות מועטים היא תשתמש במכונת הכביסה כמכסה, ותירה על ריימן מאחוריה ללא הרף ובגבהים שונים. יש להיזהר מהיריות ולפגוע במכונה עם האגרופים תוך כדי כך, עד שהמכונה תרעד ותצא משליטה. יש להתכופף מהר תחת מכונת הכביסה הדוהרת, וגם לזוז מהר לאחד הצדדים לפני ש-Space Mama תנחת הישר על ריימן.
הקרב יימשך כשלאחר כל פיצוץ סיר לחץ שתשאיר Space Mama, ישר תנחת על ריימן מלמעלה, כך שיש להיות דרוך יותר, עד לסוף כוחה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים