Rayman

[וידאו] הבסת Mr. Skops העקרב

ש: איך שורדים את המפגש הראשון (המרדף) עם Mr. Skops, הבוס של העולם The Caves of Skops?

ת: במפגש הראשון ריימן מעיר את Skops משנתו.
Skops יחבוט בקרקע, מה שיפיל את אחד הסלעים המחודדים הצפים באוויר שריימן עומד עליהם, וישלח את הצבת הענקית שלו לעבר ריימן. יש לקפוץ מסלע לסלע כשאלו נושרים מחבטותיו של Skops, ולקפוץ מעל הצבת כשהיא בדרך הלוך, ופעם שניה כשהיא בדרך חזור, וחוזר חלילה עד שנשארים שני סלעים צפים. לאחר שנושר אחד, Skops יפנה מקום על הקרקע משמאלו. יש לנחות על הקרקע שהתפנתה. לאחר החבטה הבאה שלו כשינשור הסלע האחרון, Skops יסתער על ריימן לעבר קצה הצוק - יש לזוז מהר שמאלה ולהתלות על הקצה (היכן שנמצא ה-Ting), ולהמתין שיחזור אחורנית. לאחר מכן יחבוט שוב בקרקע. יש להספיק לקפוץ חזרה למעלה כשהוא חובט, מפני שאם לא ריימן לא יוכל להמשיך ולהתלות על הקצה ויפול ללבה. מיד לאחר החבטה יש לזוז שוב שמאלה ולהיתלות על הקצה, כך שלש פעמים, עד שיחבוט Skops בקרקע פעמים, ואז האדמה תחל שוקעת. ריימן חייב לרוץ ימינה, לקפוץ על הסלעים המחודדים הבאים. Skops יי?רט אותם עם היריות שלו אחד אחד, ולפני שהיריה האחרונה תפגע בסלע האחרון, יש לקפוץ ממנו שוב לקרקע ש-Skops עומד עליה, ולהמשיך לרדוף אחריו, עד לסוף השלב.

 

 

ש: איך מביסים את Mr. Skops בקרב?

ת: לאחר המרדף יתחיל הקרב הרשמי. Skops הוא למעשה בוס קל למדי. יש להתחמק מהצבת שלו, ולחבוט בפניו מיד לאחר שהוא יורה על ריימן את היריות המתבייתות שלו - הן תמשכנה אחרי האגרוף של ריימן ותפגענה בעצמו (ב-Skops).

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים