Rayman

[וידאו] הבסת Mr. Stone, מר סלע

ש: איך מביסים את Mr. Stone, מר סלע, הבוס של העולם Blue Mountains?

ת: ניתן לפגוע ב-Mr. Stone רק על ידי פגיעה באמצעות האבן העגולה הענקית עם הפרצוף המחוייך בראש עמוד האבנים במרכז המסך. כדי לעשות זאת יש לקפוץ לעברו ממקום גבוה ולחבוט בו באוויר.
את הקרב מתחילים כשישנו סלע מקפץ עגול וגדול לימין. יש לקפוץ עליו, ממנו לקפוץ ולחבוט באבן הפרצוף העגולה, ולנחות חזרה על הסלע. Mr. Stone יפגע ויסתער על הסלע שריימן עומד עליו - כשהוא מתקרב יש לקפוץ מעליו לפני שהוא מרסק את הסלע. אחרי שמתחמקים מהסלע שהוא מפיל מהשמיים על ריימן הוא יפיל סלע נוסף, יתפוס אותו ויאחוז בו. יש לחבוט בסלע בידו כדי לשחררו מהאחיזה שלו, ולאחר שיתגלגל לקצה השני, לעלות עליו ושוב לחבוט באבן העגולה, ושוב לקפוץ ממנו מעל Mr. Stone כשזה יסתער עליו שוב. וחוזר חלילה.
לאחר היחלשות למחצית כוחו, יבין Mr. Stone שלא כדאי לו לאחוז בסלע יותר מחצי שניה, וההתקפות שלו תשתננה. אחת ההתקפות שלו תהיה שתי יריות כמו עננים, הנחתת סלע מהשמיים, ויריה בודדת. היריה האחרונה הופכת לענן שעולה מעלה. מעתה יש להשתמש בענן כמו בסלע, רק שהענן אינו מחזיק מעמד (אי אפשר לקפוץ עליו, לחבוט באבן העגולה ולנחות עליו חזרה). יש להמתין עד ש-Mr. Stone יסתער הפעם על ריימן, וכשהוא קרוב מספיק, יש לקפוץ על הענן, לקפוץ ממנו מעל Mr. Stone, ובאוויר להספיק לחבוט באבן העגולה לפני הנחיתה מאחוריו. וחוזר חלילה...

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים