Aladdin

[וידאו] שלב 5 - איך עוברים את המפלצת הצהובה?

ש: בשלב המערה (Cave of Wonders), לקראת סופו, יש שד צהוב שמרחף בין 2 מעמדים. איך עוברים אותו?

ת: השד הוא מאד קשוח ולכן צריך לחסל אותו בהרבה מכות. הדרך המומלצת היא לרוץ מצד לצד עוד לפני שהוא צץ במעמד השני, וכבר להתקיף ללא הרף עם החרב כדי לפגוע בו מיד כשהוא מופיע, עוד לפני שהוא מספיק להתקיף. המעמד השמאלי הוא מעט גבוה ויש לדייק היכן לעמוד כדי לא להיפגע מממנו כשהוא מופיע, ומאידך לא לפספס אותו עם החרב. מי שלא מתורגל לזה, עדיף שלשמאל פשוט יזרוק תפוחים וזהו, ובחרב יתקיף רק לימין.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים