Aladdin

מה זה ה-WISH שניתן לרכוש מהרוכל?

ש: הרוכל שמופיע מדי פעם במשחק מציע חיים, ומגילת קלף שכתוב עליה "WISH" (משאלה). מה זה?

ת: המגילה הזו היא מה שמכונה לפעמים במשחקים "continue", כלומר אפשרות להמשיך לשחק במשחק גם אחרי שנגמרו כל החיים, מתחילת אותו השלב שבו נפסלו בפעם האחרונה.

כאן ההמשך הוא מתחילת השלב, ולא מנקודת השמירה האחרונה (Save Point, הכד בצורת ג'יני שמסתובב כשמפעילים אותו), וממשיכים עם מספר החיים שאיתם התחיל המשחק, כלומר 3 ברמת קושי הקלה, 2 בבינונית, ו-1 בקשה.

WISH, בניגוד לחיים ("פסילות"), אפשר להשיג רק באמצעות הרוכל ולא לאסוף אותן אחרת, והמשחק מתחיל בלעדיהן, ואף פעם לא מוצג בכמה מהן השחקן מחזיק (צריך לזכור), אך הוא יכול לקנות ולהחזיק בזמן נתון ביותר מאחת (גם ביותר מתשע).

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים