Aladdin

שלב 5 - איך מחסלים את הפסלים הנשיים?

ש: בשלב המערה (Cave of Wonders) מופיעים הרבה פסלים בדמות אשה עם ארבע ידיים. הם זורקים עליך דברים. איך מחסלים אותם?

ת: שימו לב שהפסלים מתקיפים אך ורק כשמפנים להם את הגב. כשפונים אליהם, הם דוממים וכך גם בלתי פגיעים.
הדרך לחסל אותם היא לעמוד ממש עליהם, ולפסוע עוד כחצי צעד, כך שיוצא שמפנים את הגב אל המרכז שלהם, אבל הם עדיין בטווח החרב. הם ינסו לזרוק עליכם דברים אך לא יפגעו. וכשתכו בחרב, תפגעו ותחסלו אותם (אחרי שתי פגיעות).

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים