Aladdin

האם יש שלב בונוס שלישי?

ש: ידוע שיש שלב בונוס אחרי השלב הראשון (Abu in Agrabah), ושלב בונוס אחרי השלב החמישי (Abu in the Cave).

האם יש שלבי בונוס נוספים?

ת: תיאורטית, קיים שלב בונוס שלישי אחרי השלב השלישי. אבל הוא לא קיים בגרסת ה-PC, מכיוון שלא ניתן לקחת אותו בצורה לגיטימית. לפרטים נוספים והסבר רקע קראו בהודעת הסימוכין.

שלב הבונוס השלישי אחרי השלב השלישי קיים בגרסה המקורית של המשחק ל-SEGA Genesis ("מגה-דרייב").
הוא נמצא בפינה העליונה והימנית ביותר, בחבל הכביסה הראשון בשלב השלישי.

תמונת אזור בו נלקח הבונוס
יש ליפול (ללא קפיצה!) על התורן מן הפלטפורמה שמעליו תוך החזקת מקש הקפיצה לחוץ. זה יקפיץ אתכם לגובה אדיר, ותוכלו לקחת את הבונוס.
תמונה של ביצוע הקפיצה

שלב הבונוס עצמו זהה לשלב הבונוס שאחרי השלב הראשון, אז לשחקני ה-PC - לא מדובר בהפסד גדול...

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים