Aladdin

עבור מה משמשים היהלומים?

ש: במהלך המשחק ניתן לאסוף אבנים-טובות אדומות (gems). עבור מה הן משמשות?

ת: ישנו רוכל שמופיע לעיתים במשחק. ניתן לקנות ממנו חיים נוספים (במחיר 5 אבנים) או "משאלה" נוספת (במחיר 10). בכדי לבצע רכישה מהרוכל, יש לעמוד מול החפץ שבו רוצים. בגרסת ה-DOS, רכישה מתבצעת באמצעות מקש הקפיצה ("רווח" בברירת מחדל). בגרסת ה-ROM, באמצעות המקש "למעלה".

(-) astralc + Radioactive Grandpa + איתן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים