Prince Of Persia 1

כיצד מחליפים מקומות עם לוחם בזמן קרב?

ת: ע"מ להחליף מקומות עם לוחם בזמן קרב, יש להצמד אליו, וההחלפה תעשה מעצמה. כמובן שעל מנת להצמד עליו ולהשאר חי יש להגן תוך כדי ההצמדות באמצעות לחיצה על המקש 'למעלה' כשהחרב שלופה (מקשי 9 ו-7 ב-numpad מוסיפים פסיעה לאחר ההגנה).

(-) Og + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים