Prince Of Persia 1

[וידאו] איפה מוצאים את החרב בתחילת המשחק?

ת: מהמסך שבו מתחילים יש לרדת למטה, ואז שמאלה עד הסוף. לכל שער יש לבנה על הרצפה שפותחת אותו.

בנוסף, קיימת דרך לעבור את השומר בשלב הראשון ללא חרב, ובמקרה כזה החרב תופיע אוטומטית בשלב השני:

(ותודה ל-Og על הסרטון).

(-) Azurerider + Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים