Prince Of Persia 1

איך מוציאים את החרב כדי להלחם?

ת: קודם כל צריך למצוא את החרב... כשמוצאים אותה, היא תישלף מעצמה כשיש מישהו להרוג.

לאחר שהחרב נשלפת, ניתן להכות על ידי מקש ה-Shift.

(-) C-man + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים