Prince Of Persia 1

[וידאו] איך עוברים את המראה בשלב הרביעי?

ש: בשלב החמישי יש מראה שחוסמת את הנסיך. איך עוברים אותה?

ת: בכדי לעבור את המראה יש לרוץ ולקפוץ לתוכה. אקט זה משחרר את הבבואה אך הוא הכרחי לסיום השלב/משחק.

הסרטון באדיבות yoyole123.

(-) Og + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים