Prince Of Persia 1

איך פותחים את שני השערים בשלב החמישי?

ש: בתחילת שלב 5 אפשר לפתוח את כל השערים חוץ משתיים. איך פותחים אותם?

ת: רמז: לא צריך לפתוח אותם...

(-) שייקה נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים