Prince Of Persia 1

עלילה, טיפים ומקשים

עלילת המשחק שיצר ג'ורדן מכנר בשנת 1989 מבוססת בצורה רופפת על הסרט הגנב מבגדאד שבעצמו מבוסס בצורה רופפת על כמה סיפורים שונים בעלילות אלף לילה ולילה: הסולטן של פרס נמצא בארץ זרה נגדה הוא מנהל מלחמה, בהיעדרו, השר הראשי (גראנד ווזיר) ג'אפר זומם להשתלט על כסאו,
אך הדבר היחיד שעומד בדרכו של ג'אפר היא ביתו היפיפייה של הסולטן. ג'אפר מציב בפניה ברירה: "הינשאי לי או מותי בתוך 60 דקות".
הנסיכה מקווה בסתר ליבה שאהובה, נער מפשוטי העם, יציל אותה אך אינה יודעת שג'אפר כבר "טיפל בבעיה" הזו והנער כבר נמצא עמוק בתוך צינוק הארמון המלא מכשולים, מלכודות ושומרים חמושים.


אתם משחקים את אותו הנער ומטרתכם היא להציל את הנסיכה בתוך 60 דקות או פחות.
המשחק מורכב מכתריסר שלבים שכדי לסיים כל אחד מהם יש להיכנס לדלת היציאה (ראשית יש לפתוח אותה).

תזוזה: מקשי החיצים (מומלץ להשתמש במקשים שבצד הימני של המקלדת (NUMPAD))
ריצה: ימינה או שמאלה
הליכה איטית: שיפט+ריצה
הליכה שפופה: למטה+ריצה
ריצה וקפיצה: ריצה+למעלה
קפיצה מהמקום: 9 ו-7 ב-NUMPAD
היתלות מגדות: שיפט לחוץ בזמן המתאים
בדיקת זמן נותר: רווח
השהיית המשחק: PAUSE

כאשר החרב שלופה:
צעד: ימינה או שמאלה
דקירה: שיפט
חסימה: 9, 8 (למעלה) ו-7 בNUMPAD (המקשים 9 ו-7 גם מזיזים בזמן חסימה)
החזרת חרב לנדן: למטה (ניתן להוציא אותה שוב עם שיפט)
יש לציין שכל דקירה שמתקבלת בזמן שהחרב בנדן פירושה מוות מיידי.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים