Prince Of Persia 1

[וידאו] איך עוברים את השער השמאלי שבשלב השלישי?

ש: בשלב השלישי של הנסיך הפרסי, כאשר הולכים לצד ימין, מטפסים למעלה והולכים עד הסוף שמאלה ישנו שער. כיצד פותחים אותו?

ת: אחרי שמטפסים למעלה, לפני שהולכים שמאלה, יש ללכת ימינה עד הסוף. יש שם מתג שפותח את השער. שימו לב: צריך לחזור שמאלה מהר (מאוד) כי הדלת נסגרת.

הסרטון באדיבות yoyole123.

(-) Azurerider + Og + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים