Supaplex

כיצד עוברים את "No Miracle" (שלב 35)?

ת: ברגע שהשלב מתחיל יש ללכת ימינה בסליל, להפיל על האלקטרון את האינפוטרון שמעליו (צריך להיות זריז), לקחת את תשעת האינפוטרונים שנוצרו מהאלקטרון וללכת ליציאה. שימו לב: צריך לוודא שבעת הפיצוץ כל המשבצות הסמוכות לאלקטרון פנויות. כל התהליך לא אמור לקחת יותר מכמה שניות...

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים