Supaplex

כיצד מפוצצים דיסקטים צהובים?

ש: ישנם שלבים עם דיסקטים (תקליטונים) עם פס צהוב אשר ניתן לדחוף אותם, מה צריך לעשות איתם?

ת: בכל שלב בו יש דיסקטים צהובים, יש גם מסוף. המסוף נראה כמו מסך שחור עם כיתוב ירוק והוא בגודל של משבצת אחת. כדי לפוצץ את הדיסקטים הצהובים יש להפעיל את המסוף ע"י "דחיפתו". ברגע בו המסוף מופעל, מתפוצצים כל הדיסקטים הצהובים בשלב בו זמנית, לכן יש למקמם לפני הפעלתו.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים