Supaplex

איך משתמשים בדיסקטים האדומים?

ש: החל משלב 23 ניתן לאסוף דיסקטים אדומים. איך משתמשים בהם?

ת: כדי להניח דיסקט יש להחזיק את מקש הרווח לחוץ למשך מספר שניות. שימו לב: זמן קצר לאחר שהדיסקט הונח, הוא יתפוצץ - ולכן יש להתרחק מהמקום במהירות. לחיצה על מקש ה-Shift הימני תראה לכם כמה דיסקטים נותרו לכם.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים