Supaplex

איך גורמים למשחק לרוץ לאט יותר?

ת: יש להוריד את קובץ תיקון המהירות מהאתר הזה ולפרוס אותו לתיקייה בה נמצא המשחק. לאחר מכן, יש להפעיל את הקובץ spfix63 במקום את קובץ ההפעלה הרגיל. אם עדיין המשחק לא עובד כראוי ניתן "לשחק" עם המהירות בצורה הבאה: הכנסת מספר בין 0-10 עם הרצת התיקון, כאשר 0 המהיר ביותר, ו-10 האיטי ביותר.


להמחשה הוכנס המספר 5.

שימו לב: יש לצאת מהמשחק אך ורק על ידי חזרה לתפריט הראשי ולחיצה על Esc.

(-) Gabriel + Og נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים