Supaplex

איך עוברים את החומה הכפולה בשלב 44?

ש: בצידו הימני של שלב 44 ישנה חומה כפולה. כיצד עוברים אותה?

ת: כדי לעבור את החומה הפנימית צריך קודם לדעת כיצד לפוצץ דיסקטים צהובים. כדי לפוצץ דיסקטים צהובים, יש "לדחוף" את המסוף. המסוף בשלב 44 נמצא בפינה השמאלית-תחתונה ביותר של המסך, קרוב לנקודת ההתחלה.

כדי לעבור את החומה החיצונית, צריך לפוצץ אותה. יש שתי דרכים לפוצץ את החומה: הראשונה, שמן הסתם כבר  בוצעה באינספור שלבים אחרים, היא להביא לשם סניק-סנק (מספריים) ולהפיל עליו אבן.
השנייה, היא לפוצץ את הדיסקט הצהוב בדיוק כאשר הסניק-סנק שלכוד במסלול החיצוני נמצא מעליו. מכיוון שהחומה נמצאת בצד השני של השלב ביחס למסוף ולא רואים מתי בעצם הסניק-סנק נמצא במקום הנכון, זה מאד קשה, אבל אפשרי.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים