Supaplex

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא לסיים את כל 111 השלבים. בכל שלב יש לאסוף את כמות האינפוטרונים שמופיעה מצד ימין למטה ואז להיכנס לתוך היציאה (האות E בתוך ריבוע צהוב).

להתחיל שלב (מהתפריט הראשי): רווח
תזוזה: מקשי החיצים
"לאכול" במשבצת סמוכה: רווח+כיוון
להשתמש בדיסקט אדום: רווח לחוץ (בשלבים מתקדמים בלבד)
לבדוק כמה דיסקטים אדומים יש: שיפט בצד הימני של המקלדת (בשלבים מתקדמים בלבד)
להעלים זמנית את לוח המידע בשלב: אנטר
הגברת מהירות: + (בחלק הימני של המקלדת)
הנמכת מהירות: - (בחלק הימני של המקלדת)
מהירות ברירת מחדל: * (בחלק הימני של המקלדת)
מהירות מקסימלית: / (בחלק הימני של המקלדת)

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים