Supaplex

מדוע המשחק "מקובע" על שמירות מסוימות?

ש: כאשר מפעילים את המשחק בעזרת DosBox, הוא "מקובע" על שמירות מסוימות ולא מוכן להוסיף אחרות או לחילופין למחוק את הקיימות. איך פותרים זאת?

ת: יש להכנס לתיקיית המשחק ולמצוא את הקובץ player.lst. לאחר מכן, יש לשנות את הגדרותיו כך שלא יהיה "מוסתר". לחלופין, ניתן למחוק אותו אך יש לקחת בחשבון שמחיקתו תמחק את כל השמירות במשחק (דהיינו, תאפס אותו)
שימו לב: כל הפעלה של המשחק מחוץ ל-DosBox תחזיר את הבעיה.

נ.ב.
כשמסיימים לשחק, יש לצאת מהמשחק ע"י לחיצה על המקש Esc, וזאת כדי שההתקדמות שלכם תשמר.

(-) Og + Gabriel נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים