Volfied

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י מילוי 80% מהשטח או ע"י הריגת ה"בוס".

תזוזה: מקשי החיצים.
יציאה מהשטח הכבוש: רווח+כיוון
יריה (כאשר מקבלים יריות): רווח

טיפ1: כאשר ל"בוס" נשאר מעט מקום לזוז הוא יקטן. ישנם בוסים שיכולים לקטון כמה פעמים ברצף.

טיפ2: ככל שתסגרו שטח יותר גדול באחוזים מעל 80% כך יגדל הבונוס בסיום השלב וכך גם הסיכוי לקבל פסילה נוספת ואפילו שתי פסילות נוספות.

טיפ3: בשלב 6 יש דרך מיוחדת לנצח, ניתן לסיים את השלב אם מפרידים את שני החצאים של ה"בוס", כלומר, חוצים את השלב אנכית.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים