Volfied

מה משמעות ה-Shield בתחתית המסך?

ש: בפינה התחתונה-שמאלית של המסך יש countdown (ספירה לאחור) ליד המלה Shield. מה המשמעות של ה-Shield? את מה זה סופר?

ת: מסביב לספינה העגולה (אותה אתם משחקים) יש מעגל צהוב זוהר ומרצד. כשלוחצים על רווח כדי לפלוש לשטח ולסגור שטחים, המעגל נעלם. המעגל הזה הוא למעשה מגן השומר על הספינה כל עוד היא נמצאת בגבול המסגרת. כשהאויבים בתוך השטח נוגעים בה, המגן מונע מהם לפגוע בה.
הספירה לאחור מונה את הזמן שהמגן עומד לרשותכם. ברגע שהוא יגמר לא תהיו מוגנים יותר בתחום המסגרת ותאלצו להתחמק מהאויבים גם כשלא תנסו לפלוש לשטחם.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים