Volfied

מה ההבדל בין רמות הקושי?

ש: למשחק יש שלש רמות קושי: Easy, Normal, ו-Hard. מה השוני ביניהם?

ת: השוני מתבטא בכמה פרמטרים ביניהם:

- מספר הפסילות (4 לקל, 3 לבינוני ו-2 לקשה)
- זמן מגן (900 לקל, 800 לבינוני ו-600 לקשה)
- מהירות הנקודה האדומה (כשאויב נוגע בשובל שמשאירה אחריה הספינה כשהיא סוגרת שטח)
- וכמובן, ניתן לסיים את המשחק רק ברמה הקשה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים