Volfied

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י מילוי 80% מהשטח או ע"י הריגת ה"בוס".

תזוזה: מקשי החיצים.
יציאה מהשטח הכבוש: רווח+כיוון
יריה (כאשר מקבלים יריות): רווח

טיפ1: כאשר ל"בוס" נשאר מעט מקום לזוז הוא יקטן. ישנם בוסים שיכולים לקטון כמה פעמים ברצף.

טיפ2: ככל שתסגרו שטח יותר גדול באחוזים מעל 80% כך יגדל הבונוס בסיום השלב וכך גם הסיכוי לקבל פסילה נוספת ואפילו שתי פסילות נוספות.

טיפ3: בשלב 6 יש דרך מיוחדת לנצח, ניתן לסיים את השלב אם מפרידים את שני החצאים של ה"בוס", כלומר, חוצים את השלב אנכית.

(-) Og נוסף על ידי Og

מהם הבונוסים השונים?

ש: כשסוגרים שטח עם ריבוע אפור בתוכו הוא מעניק בונוס. מה משמעות הבונוסים השונים המסומנים באותיות?

ת: הבונוס יכול להיות מספר נקודות, או אחד מהבאים:

Pause) - P) עוצר את שעון המגן
Time) - T) מקפיא את כל האויבים לכמה שניות
Cancel) - C?) מחסל את כל האויבים הקטנים
Speed) - S) מהירות גבוהה
Laser) - L) נותן יריות לייזר צהובות שיכולות לחסל אויבים קטנים

ישנו בונוס נוסף המסומן בכוכב צהוב בתוך עיגול אדום, אותו ניתן להשיג רק מריבוע הבונוס במרכז המסך עם הנקודה האדומה המהבהבת, המעניק יריות אדומות שיכולות לחסל גם את המפלצת הגדולה.

(-) Radioactive Grandpa + astralc נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1

מה ההבדל בין רמות הקושי?

ש: למשחק יש שלש רמות קושי: Easy, Normal, ו-Hard. מה השוני ביניהם?

ת: השוני מתבטא בכמה פרמטרים ביניהם:

- מספר הפסילות (4 לקל, 3 לבינוני ו-2 לקשה)
- זמן מגן (900 לקל, 800 לבינוני ו-600 לקשה)
- מהירות הנקודה האדומה (כשאויב נוגע בשובל שמשאירה אחריה הספינה כשהיא סוגרת שטח)
- וכמובן, ניתן לסיים את המשחק רק ברמה הקשה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G

איך מגיעים לשלב האחרון?

ת: כדי להגיע לשלב האחרון במשחק יש לסיים את שלב 15 ברמה הקשה ביותר. סיום המשחק ברמה "קל" או "רגיל" לא תביא את השחקן לשלב האחרון.

(-) ET נוסף על ידי Gordi

מה משמעות ה-Shield בתחתית המסך?

ש: בפינה התחתונה-שמאלית של המסך יש countdown (ספירה לאחור) ליד המלה Shield. מה המשמעות של ה-Shield? את מה זה סופר?

ת: מסביב לספינה העגולה (אותה אתם משחקים) יש מעגל צהוב זוהר ומרצד. כשלוחצים על רווח כדי לפלוש לשטח ולסגור שטחים, המעגל נעלם. המעגל הזה הוא למעשה מגן השומר על הספינה כל עוד היא נמצאת בגבול המסגרת. כשהאויבים בתוך השטח נוגעים בה, המגן מונע מהם לפגוע בה.
הספירה לאחור מונה את הזמן שהמגן עומד לרשותכם. ברגע שהוא יגמר לא תהיו מוגנים יותר בתחום המסגרת ותאלצו להתחמק מהאויבים גם כשלא תנסו לפלוש לשטחם.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים