Jungle Book

למה משמש המצפן?

ת: המצפן מצביע בדיוק אל הכיוון בו נמצא היהלום הקרוב ביותר, או אל סוף השלב במקרה שאספתם מספיק יהלומים כדי להגיע אליו.
בכל שלב נמצא מצפן אותו תוכלו לאסוף (לא חובה), לעיתים במקום גלוי ולעיתים חבוי, אך בקרבת נקודת ההתחלה של השלב.
ברמת המשחק הקלה (Practice) תתחילו את השלב כאשר המצפן כבר נמצא ברשותכם.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים