Jungle Book

מה עושה המסיכה?

ש: ניתן לאסוף במהלך המשחק מעין מסיכה אפריקנית מאיימת. אחר-כך היא מופיעה בארסנל הנשקים. מה היא עושה ואיך משתמשים בה?

ת: כשמשתמשים במסיכה, נכנסים למצב של אי-פגיעות (God-Mode). יש לבחור אותה מבין הנשקים, ומפעילים אותו במקש הירי. מוגלי יתחיל להבהב, ולא ניתן יהיה לפגוע בו. הירי שלו, יהיה בננות רגילות. כדי להפסיק את פעולת המסיכה יש להחליף נשק.
המספר לצד המסיכה (בכל פעם שתקחו מסיכה הוא יעלה ב-15) בניגוד לנשקים הרגילים (בננות כפולות, בומרנג ו"טו-טו") הוא לא מונה תחמושת, אלא שניות בהן תמשיכו להיות במצב האי-פגיעות.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים