Jungle Book

איך מוצאים את סוף השלב / למה משמשים היהלומים?

ש: אני מגיע לסוף השלב, אך השלב אינו מסתיים מעצמו. כלום לא קורה. מה עושים?

ת: על-מנת לסיים את השלב, בכל שלב יש לאסוף את מספר היהלומים הדרוש (ברמה הקלה - 8, בבינונית - 10, וברמה הקשה - 12). רק לאחר שתאספו את כולם תוכלו להגיע לנקודת הסיום, או שה"בוס" יופיע.
אם תאספו את כל 15 היהלומים בשלב - תזכו בשלב בונוס.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים