Jungle Book

מהם מקשי הפעולה במשחק?

ת: המקשים:
תנועה (מעלה, מטה, שמאלה וימינה) - מקשי החיצים
קפיצה - רווח
ירי - X
החלפת נשק - Z

ניתן לשנותם דרך תפריט ה-Options דרך Redefine keys.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi

למה משמש המצפן?

ת: המצפן מצביע בדיוק אל הכיוון בו נמצא היהלום הקרוב ביותר, או אל סוף השלב במקרה שאספתם מספיק יהלומים כדי להגיע אליו.
בכל שלב נמצא מצפן אותו תוכלו לאסוף (לא חובה), לעיתים במקום גלוי ולעיתים חבוי, אך בקרבת נקודת ההתחלה של השלב.
ברמת המשחק הקלה (Practice) תתחילו את השלב כאשר המצפן כבר נמצא ברשותכם.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi

מה עושה המסיכה?

ש: ניתן לאסוף במהלך המשחק מעין מסיכה אפריקנית מאיימת. אחר-כך היא מופיעה בארסנל הנשקים. מה היא עושה ואיך משתמשים בה?

ת: כשמשתמשים במסיכה, נכנסים למצב של אי-פגיעות (God-Mode). יש לבחור אותה מבין הנשקים, ומפעילים אותו במקש הירי. מוגלי יתחיל להבהב, ולא ניתן יהיה לפגוע בו. הירי שלו, יהיה בננות רגילות. כדי להפסיק את פעולת המסיכה יש להחליף נשק.
המספר לצד המסיכה (בכל פעם שתקחו מסיכה הוא יעלה ב-15) בניגוד לנשקים הרגילים (בננות כפולות, בומרנג ו"טו-טו") הוא לא מונה תחמושת, אלא שניות בהן תמשיכו להיות במצב האי-פגיעות.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi

איך מוצאים את סוף השלב / למה משמשים היהלומים?

ש: אני מגיע לסוף השלב, אך השלב אינו מסתיים מעצמו. כלום לא קורה. מה עושים?

ת: על-מנת לסיים את השלב, בכל שלב יש לאסוף את מספר היהלומים הדרוש (ברמה הקלה - 8, בבינונית - 10, וברמה הקשה - 12). רק לאחר שתאספו את כולם תוכלו להגיע לנקודת הסיום, או שה"בוס" יופיע.
אם תאספו את כל 15 היהלומים בשלב - תזכו בשלב בונוס.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi

איך יוצאים מהמשחק?

ת: הקשת הצירוף Alt+Q תוציא אתכם מהמשחק.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים