The Lost Vikings

איך מגיעים ליציאה בשלב 15?

ש: בשלב 15 (spks), אחרי שהורגים את כל האויבים, איך הורסים את המחסום ומגיעים ליציאה?

ת: ממול ליציאה (בצד השני של המסך), יש אויב לכוד. לימינו יש אבן עם ארבעה סמלים. יש לשחזר את הסמלים בעזרת ארבעת הכפתורים בשתי הקומות שמעל ליציאה, ואז ללחוץ על הכפתור שסמוך ליציאה. הקיר יתפורר.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים