The Lost Vikings

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י הבאת כל שלושת הויקינגים ליציאה.    
                                                                        
תזוזה: מקשי החיצים   
יכולת מיוחדת F :1 או רווח   
יכולת מיוחדת D :2
שימוש בחפץ בעולם המשחק (מתג, טלפורטר וכו'): S   
שימוש בפריט מהמלאי: E
החלפת דמות (שמאלה): Ctrl או Home   
החלפת דמות (ימינה): Insert או   Pg-Up
מצב בחירת פריט מהמלאי: Caps Lock או TAB
להתחיל שוב את השלב: ESC
בדיקת סיסמת השלב הנוכחי: F10

(-) Og נוסף על ידי Og

איך משתמשים בפריטים?

ש: איך משתמשים בפצצות וכו' במשחק?

ת: יש להשתמש במקשים הבאים:
TAB (או CapsLock) ומקשי החיצים - לבחור בפריט בו רוצים להשתמש (אם יש יותר מאחד).
E - להשתמש בפריט שנבחר (במסגרת הצהובה).

בכדי להשתמש במשהו, צריך לצאת ממצב בחירה ואז ללחוץ על E. כלומר: ללחוץ על TAB (או CapsLock), לבחור בפריט, ללחוץ עוד פעם  TAB (או CapsLock) בכדי לצאת מהמצב, ואז על E (כדי להשתמש).

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך גורמים לויקינגי האדום לשבור קירות?

ת: יש לרוץ איתו ואז ללחוץ על המקש של התקפה מיוחדת ( בדר"כ זה מקש D, אותו מקש של הקשת) בלי לעזוב את כפתור הריצה.

(-) keen66 נוסף על ידי Gordi

איך מעבירים פריטים בין הדמויות?

ש: איך ניתן להעביר פריט בין הדמויות במשחק?

ת: כשהדמויות קרובות זו לזו ניתן להעביר פריטים מאחת לשניה; במצב בחירת הפריטים (אחרי TAB או CapsLock - כשהמסגרת הצהובה מהבהבת) יש להקיש על רווח או F, והפריט עצמו יהבהב. כשזה קורה, לחיצה על ימינה או שמאלה תעביר אותו לדמויות הקרובות, או לפח - על-מנת להיפטר מהפריט. לחיצה נוספת על רווח, F, TAB או CapsLock תאשר את ההעברה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi

איך עוברים את שלב 12 (QCKS), זה עם החול הטובעני?

ש: איך עוברים את השלב עם המצרים? זה שיש בו חול טובעני... יריתי בקוקוסים 2 חצים באמצעות הקשת ורק 2 נפלו. איך עוברים את החול הטובעני?

ת: יש לטפס על העץ (עם המקש למעלה) ולקפוץ משם.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך מגיעים ליציאה בשלב 15?

ש: בשלב 15 (spks), אחרי שהורגים את כל האויבים, איך הורסים את המחסום ומגיעים ליציאה?

ת: ממול ליציאה (בצד השני של המסך), יש אויב לכוד. לימינו יש אבן עם ארבעה סמלים. יש לשחזר את הסמלים בעזרת ארבעת הכפתורים בשתי הקומות שמעל ליציאה, ואז ללחוץ על הכפתור שסמוך ליציאה. הקיר יתפורר.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים