The Lost Vikings

איך גורמים לויקינגי האדום לשבור קירות?

ת: יש לרוץ איתו ואז ללחוץ על המקש של התקפה מיוחדת ( בדר"כ זה מקש D, אותו מקש של הקשת) בלי לעזוב את כפתור הריצה.

(-) keen66 נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים