Bumpy's Arcade Fantasy

[וידאו] איך עוברים את שלב 8 בעיר 8?

ש: איך עוברים את השלב השמיני בעיר 8 (הטור הראשון, השורה השלישית)?

ת: פתרון השלב מוצג בסרטון הבא, באדיבות Radioactive Grandpa:

 

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים